Home » Добре дошли!

Добре дошли!

Да потърсим старата слава и памет на с.Лева река,Трънско

Лева река е от Трънското Краище/а с тази дума са именувани крайграничните области/.След Освобождението  1878 година  Крайщето е изцяло включено в България и е разделено между бившите околии -Кюстендилска,Родомирска,Трънска и Босилеградска. А после,през 1919 г. Босилеградсксата околия е откъсната от българската снага и е дадена на Сърбия.

с.Лева река,заедно с Видрар,Горна и Долна Мелна,Горочевци,Декьовци,Дълга Лука,Къшле,Шипковица и Пенкьовци оформят Трънското Краище,което заема северната част от цялостното Крайще.

с.Лева река се намира на 26 км. от град Трън,на 88O км надморска височина.Разположено е в малка котловина в поречието  на едноименната река,която извира от южния склон на местността Плоча,приема притоците от  Пандурица и Кошерци и се влива в река Явор.

Основен източник за страницата:”с.Лева река-от древността до днес”,Иван Карадачки

Видеоматериали:Ваня Манолова

За визитка на селото Ви представяме разговор преди Коледа с двама млади,които са се върнали и майката, Лена, жива памет за автентичните пасни в този край.Материалът е заснет любителски и е излъчен по Екологичната телевизия

http://w.vbox7.com/play:835ed5a550